Schoolgids en meer informatie

Schoolgids 2022-2023
In de schoolgids staat veel praktische informatie over de school en alles daaromheen. Daarnaast geeft de schoolgids ook houvast voor ouders en leerlingen: hoe ziet het schooljaar én het onderwijs er dit jaar uit? U kunt via de link hieronder de schoolgids voor schooljaar 2022- 2023 openen. 

Schoolondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband in Westland (SPOW) Het doel van het plan is dat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, dat er invulling wordt gegeven aan de doelen van Passend onderwijs en dat er een goed samenwerking is met het samenwerkingsverband om met elkaar de zorg te dragen voor elke zorgleerling. Via de link kunt u het ondersteuningsplan openen. 

Jaarverslag 2021-2022
In het jaarverslag staan alle ontwikkelingen waar de school aan heeft gewerkt het afgelopen schooljaar. Alle ontwikkelpunten zijn geëvalueerd en met het team is er gekeken wat er volgend schooljaar gedaan moet worden. Deze punten worden, samen met nieuwe ontwikkelpunten, in het nieuwe jaarplan opgenomen. Via de link kunt u het jaarplan en jaarverslag van schooljaar 2021-2022 openen. 

Jaarplan 2022-2023
In het jaarplan staan de ontwikkelingen waar de school dit schooljaar aan gaat werken. U kunt hierin lezen welke speerpunten er zijn en op welke manier we hier aan gaan werken. Via de link kunt u het jaarplan voor schooljaar 2022-2023 openen. 

Schoolplan 2019-2023
Elke school heeft een schoolplan. Daarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs op de school zich gaat ontwikkelen. Elke vier jaar stelt de school een nieuw schoolplan vast. Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Een school laat hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. Via de link kunt u het Schoolplan 2019-2023 openen. Let op, dit is nog geschreven in een tijd waarin de school nog een andere naam had, namelijk basisschool John F. Kennedy.

Draaiboek Covid-19
De school wil dat jongeren en kinderen naar school en de kinderopvang kunnen gaan, ook bij een opleving van het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang om besmettingen te beperken. Van licht tot zwaar. Scholen, instellingen en kinderopvang hebben zelf een draaiboek gemaakt. Via de link kunt u het draaiboek lezen.