Coach- en groeigesprekken

Een persoonlijk programma met mogelijkheden voor kinderen om zelf keuzes te maken, kan alleen als ze heel goede begeleiding krijgen. We houden tijdens de lessen groei-gesprekjes met de kinderen en geven feedback op hun prestaties. Elke twee weken hebben we Coach-gesprekken met de kinderen, individueel of in kleine groepjes. Daarin bespreken we hun vooruitgang, hun wensen, de ontwikkeling van hun vaardigheden en wat ze nog graag willen leren.

Driemaal per jaar bent u ook bij het coachgesprek. Kinderen mogen dan zelf het heft in handen nemen en u laten zien hoe ze bloeien en blinken van trots op wat ze al kennen en kunnen.

Portfolio

Alle kinderen hebben een eigen portfolio. Daarin staat alles wat ze leren, hoe ze vooruitgaan, waar ze trots op zijn en wat ze nog willen leren. We gaan werken aan een digitaal portfolio. Want dan hebben we meer mogelijkheden om de groei van uw kind in kennis en vaardigheden te visualiseren. En de kinderen kunnen foto’s, filmpjes, powerpoints en animaties van activiteiten die ze belangrijk vinden in hun portfolio zetten.