Fijn is fijn!

Blije kinderen vinden we essentieel. Want kinderen die positief worden gemotiveerd gaan met plezier naar school en leren beter. Ze zijn socialer en zelfbewuster en krijgen de natuurlijke houding dat leren fijn is. Ze zijn nieuwsgieriger en eerder geneigd om het onbekende te ontdekken.
Kinderen gaan op basisschool Blink graag naar school: door ons persoonlijke, motiverende onderwijs en door hoe we met elkaar omgaan. Zelfs de allerkleinsten leren al hoe ze elkaar positieve feedback kunnen geven en hoe ze een ‘maatje’ kunnen zijn voor andere kinderen.

Wetenschappelijke onderbouwing

John Hattie deed onderzoek waarbij miljoenen kinderen betrokken zijn. Hij bekeek wat grote impact heeft op het verbeteren van leren. De resultaten van zijn onderzoek verwoordde hij in zijn boek Visible learning. Basisschool BLINK vindt veel inspiratie in zijn theorie en werkt al jaren aan onderwijs waarbij ‘leren zichtbaar maken’ aan de basis ligt.

Eén van de belangrijkste factoren die Hattie noemt om het leren te bevorderen is een goed school/klasklimaat. Kinderen willen het gevoel hebben dat ze eerlijk worden behandeld, ze willen deel uitmaken van het team dat de klas is en dat iedereen (kinderen en leerkrachten) samen aan het werk is voor positieve leerresultaten.
Om dit te bewerkstelligen, moet iedere leerling het gevoel hebben uitgedaagd te worden en betrokken te zijn bij de taken en resultaten. Daarvoor is doelgerichtheid nodig, een positieve onderlinge band en sociale ondersteuning.
Het effect van klasgenoten op het leren is hoog. Klasgenoten hebben invloed op het leren met helpen, uitleggen, vrienden zijn, positieve feedback geven en zorgen dat de school een plek is waar kinderen elke dag willen komen. Daar werken we doorlopend aan.

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit in de praktijk uit ziet. Neem gerust een kijkje op de volgende links naar onze facebook!