Ons onderwijs

Kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen
De aarde, technologische vooruitgang, werk… Hoe de toekomst voor onze kinderen er uit zal zien, is onduidelijk. We weten wél dat ze naast kennis veel vaardigheden nodig hebben: ict-vaardigheden, maar vooral flexibiliteit en creativiteit om in te kunnen springen op veranderingen. Daarom is het ook heel belangrijk dat ze leren en onderzoeken vanzelfsprekend en plezierig vinden. En dat ze alle kansen krijgen om te ontdekken wat hun sterke punten zijn, zodat ze straks nieuwsgierig en vol zelfvertrouwen de wereld in kunnen gaan.

Beter en leuker leren
Onderwijsonderzoek onder miljoenen kinderen laat zien hoe kinderen beter leren. De school moet een plek zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders graag komen. Waar samen leren voor iedereen heel gewoon is. Waar het oké is als je fouten maakt - maar waar je ook de verantwoordelijkheid hebt om het beter te doen.
Heel belangrijk is een inspirerende en motiverende leerkracht die de kinderen uitdaagt en ze op het juiste moment de goede feedback geeft. Want met positieve feedback kun je kinderen heel gericht aan het denken en leren zetten, al vanaf heel klein.
De leerkracht onderzoekt met de kinderen wat ze al kunnen, wat nog niet, wat hun volgende stap is en hoe ze die kunnen bereiken. Ieder kind gaat aan de slag met zijn/haar eigen doelen en mag zelf kiezen en ontdekken, in de school én daarbuiten.

Ruimte voor alle talenten
Op basisschool BLINK gaat uw kind beter én leuker leren en ontwikkelt het vaardigheden voor de toekomst. Talenten krijgen de ruimte om te bloeien op alle terreinen: creatief, cognitief, cultureel, ondernemend, technologisch, groen en sportief. En door ons actieve, uitdagende leren krijgt ieder kind kansen om te blinken: de doener, de dromer en de denker!