Flexibele start- en eindtijden

Op basisschool BLINK heeft u de keuze om uw kind om 8.00 uur of 8.30 uur te laten starten.

Kinderen die om 8.00 uur starten, zijn om 14.00 uur uit (op woensdag om 11.45 uur)
Kinderen die om 8.30 uur starten zijn om 14.30 uur uit (op woensdag om 12.15 uur)

Om 8.30 uur is de gezamenlijke groepstart.

Als uw kind gebruikmaakt van de bso, begint uw kind altijd om 8.00 uur en maakt het vanaf 14.00 uur gebruik van de naschoolse opvang.

Meer tijd voor individuele aandacht en coach-gesprekken
Door de flexibele begin- en eindtijden zijn er twee momenten op de dag waarop de groepen kleiner zijn. Zo creëren we ruimte en tijd om kinderen in kleinere – soms gemixte – groepen aan hun leerdoelen of een project van Blink te laten werken én om uw kind individueel te coachen. Om half negen gaan alle kinderen naar hun eigen groep voor de gezamenlijke dagstart.