Elke ochtend: Bloeien

Basisschool BLINK maakt leren actief, uitdagend én zichtbaar

Elke ochtend van 8.30 tot 12.00 uur ontwikkelen de kinderen zich in de basisvakken taal, rekenen en spelling, technisch en begrijpend lezen. Bloeien en groeien staan daarbij voorop. Ons onderwijs is daarom ook sterk gedifferentieerd en uitdagend. De kinderen hebben een eigen dagprogramma en leerdoelen. We helpen ze bij het vaststellen van hun eigen leerdoelen en begeleiden ze bij het behalen van die doelen. De datamuur, de groei- en coachgesprekken en hun eigen portfolio helpen de kinderen om te zien waar ze staan en wat ze nog kunnen bereiken.

De leerkracht geeft op verschillende momenten instructie: vaak voor kleinere groepjes. Kinderen kunnen zelf mee bepalen of ze die nodig hebben of dat al verder kunnen met hun eigen opdrachten. Ze krijgen precies zoveel verantwoordelijkheid van de leerkracht als ze aankunnen.

Kies en bloei!

Sommige kinderen vinden het geweldig om verder te gaan met een basisvak. Dat kan! Anderen vinden uitdaging door een nieuwe taal te leren, een krant te schrijven, te programmeren of een ehbo- of typecursus te doen. Ons extra keuzeaanbod breiden we geleidelijk uit.

Leren zichtbaar maken

John Hattie deed onderzoek waarbij miljoenen kinderen betrokken zijn. Hij bekeek wat grote impact heeft op het verbeteren van leren. De resultaten van zijn onderzoek verwoordde hij in zijn boek Visible learning.
Het ‘leren zichtbaar maken’ is een onderdeel van onze onderwijsontwikkelingen. Het past bij de ambitie kinderen heel geleidelijk zelfstandiger te maken en meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leren. De kinderen leren – samen met de leerkracht - doelen stellen naar aanleiding van hun eigen resultaten. Ze kunnen feedback over hun leren omzetten in nieuwe doelen en zij kunnen reflecteren op een eindproduct. De kinderen zijn zich ervan bewust dat ze leren en van de manier waarop ze leren.

Voorbeelden uit de praktijk

Bent u benieuwd hoe dit in de praktijk uit ziet. Neem gerust een kijkje op de volgende links naar onze facebook!