Voor- en naschoolse opvang

Samen met Okidoki
We zijn vol in ontwikkeling om de peuter-, voor- en naschoolse opvang en het onderwijs vanuit dezelfde visie en pedagogische opvatting in te richten. Thema’s stemmen we nauw op elkaar af. En natuurlijk is de positieve benadering en feedback ook bij de opvang de norm, zodat ook de kleinste kinderen blij naar BLINK gaan.

De groepen 1 t/m 4 van basisschool BLINK worden opvangen op locatie Obrechtlaan 12. Op maandag, dinsdag en donderdag worden de kinderen opgevangen op deze locatie voor de NSO, studiedagen en vakanties. Op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend bieden wij op deze locatie ook VSO, van 7:30 tot 8:00. 

Voor de kinderen die opvang afnemen op de woensdag en vrijdag, blijft de opvang zoals deze nu is op de Koningin Julianaweg 59a.

De groepen 5 t/m 8 blijven voor nu op de locatie Koningin Julianaweg 59a. Na de zomervakantie van 2023 zullen de groepen 1 t/m 5 opgevangen worden bij de BSO Obrechtlaan, vanaf groep 6 zullen de kinderen dan opgevangen worden op BSO Koningin Julianaweg 59a.

Naast dat we op de locatie Obrechtlaan de kinderen van basisschool BLINK opvangen, zullen we ook de kinderen uit groep 4 en 5 van de PWA school opvangen op deze locatie.

Voor meer informatie:

Planning / administratie
Okidoki Kinderopvang
Langestraat 132
2691 BK ‘s-Gravenzande

0174-441510
info@okidoki-kdv.nl (algemeen)
planning@okidoki-kdv.nl (planning)