Communicatie

Via verschillende kanalen krijgt u van ons informatie over uw kind en over activiteiten in en rondom de school. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn in de communicatie. Hieronder kunt u meer lezen over hoe wij u als ouder voorzien van informatie.

Via de Parro app ontvangt u berichten vanuit de groep. U wordt door de leerkracht op de hoogte gehouden van gebeurtenissen in en rondom de groep, van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Daarnaast krijgt u per Parro uitnodigingen om u in te schrijven voor groeigesprekken. Ook zullen hierop foto’s van bijvoorbeeld groepsactiviteiten worden gedeeld.

Onze Nieuwsflits verschijnt eens in de twee weken per link op de Parro app. In de nieuwsflits staan allerlei mededelingen omtrent actuele activiteiten, vervanging, ziektegevallen, speciale projecten, laatste (nieuws)berichten, enzovoort.

Voor het volgen van de voortgang van uw kind(eren) gebruiken we het ouderportaal van Parnassys. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig. Deze kunt u opvragen bij Thea (t.veenman@wsko.eu), onze administratief medewerker. In het ouderportaal vindt u ook de jaarkalender met daarin alle schoolactiviteiten.

Informatie en groeigesprekken

De informatiemiddag wordt jaarlijks in het begin van het schooljaar gehouden. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en samen met uw kind een rondje maken door de belangrijke zaken uit de groep. Per brief krijgt u meer informatie over de gang van zaken tijdens het schooljaar.

Tevens zijn er individuele startgesprekken met de ouders en het kind aan het begin van het schooljaar over het welbevinden van uw kind. 

Tijdens de groeigesprekken is er een persoonlijk contact met de leerkracht. In een gesprek van 10 minuten bent u in de gelegenheid het welzijn en het portfolio van uw kind met uw kind en leerkracht te bespreken. Deze gesprekken vinden plaats medio november en medio februari. In juni is er op facultatieve basis mogelijkheid tot het inplannen van een gesprek. Dit kan zijn omdat ouders dit zelf aangeven, maar ook wanneer er vanuit school de behoefte is om dit gesprek te voeren. Deze gesprekken worden in onderling overleg tussen leerkracht en ouders ingepland.

Dagelijks zijn de leerkrachten na schooltijd aanwezig voor overleg met elkaar en met ouders. Wilt u een leerkracht spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken met de betreffende leerkracht. Heeft u vragen over het beleid van de school of andere algemene vragen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.