Ouders in actie: MR

Zoals op elke school is er op onze school een Medezeggenschapsraad actief. Deze raad bestaat uit zes leden: drie ouders (door ouders gekozen) en drie leerkrachten (door leerkrachten gekozen). Medezeggenschap wil zeggen, recht van mede te spreken. De Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich ten doel bij te dragen aan een schoolklimaat waarin het voor leerkrachten en kinderen prettig werken is.

De Medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij bekijkt en vergadert over de te nemen besluiten van het schoolbestuur en geven daarover instemming of advies. Bovendien worden de plannen van de school bekeken en besproken. Daarnaast bespreekt de raad het personeelsplan, het jaarplan, het jaarverslag en het financieel verslag.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden. Eén lid vertegenwoordigt de school ook in de Gemeenschapelijke Medezeggenschapsraad van het overkoepelende WSKO. De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders en leerkrachten de school.