Ouders in actie: BLINK oudervereniging

Onze school heeft een zeer actieve oudervereniging, die zich inzet voor heel veel binnen- en buitenschoolse activiteiten. De oudervereniging bestaat geheel uit ouders van leerlingen van onze school. Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Daarnaast ondersteunt de oudervereniging de leerkrachten zeer actief bij het organiseren en uitvoeren van festiviteiten en activiteiten. Bovendien coördineert zij de hulp bij activiteiten, waarbij de hulp van meerdere ouders nodig is (bijv. schoolreis of schoolfeest).

De oudervereniging vergadert gemiddeld één keer per maand. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door iemand vanuit het team of management. 

Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wetgeving omtrent de vrijwillige ouderbijdrage, omdat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert. Ook kinderen van ouders/verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het doel van de wet is om alle leerlingen te laten meedoen aan activiteiten en programma’s. 
Wij zijn als school vrij in het bepalen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage bekostigt de school diverse zaken, zoals excursies, schoolkamp, schoolreisjes, vieringen, bijles, overblijf en andere extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. De vrijwillige ouderbijdrage van onze school bedraagt € 25,- per jaar. 

Bent u geïnteresseerd in de taken van de oudervereniging en wilt u graag actief een bijdrage leveren? U kunt dit aangeven via de leerkracht van uw kind. Kort daarna wordt u uitgenodigd om een keer mee te helpen tijdens een activiteit of deel te nemen aan een vergadering.